NET BUS CO

poseduje u svom voznom parku veliki izbor autobusa različite namene:

TEMSA TURMALIN - 78 mesta

TEMSA DIAMOND

TEMSA SAFARI - 57 mesta

IVECO CREDO - 35 mesta

MERCEDES ATEGO - 36 mesta

ISUZU - 28 mesta

SETRA - 48 mesta

MAN COACH LIONS - 50 mesta

MERCEDES SPRINTER - 20 mesta

MERCEDES KONEKTO - 50 mesta

Plan je da se kupi i priušti određeni broj novih vozila-autobusa turističke klase, koji će biti udobni, opremljeni savremenim multimedijalnim sadržajima, i naravno svi klimatizovani!!!

Takođe osveženje firme kroz nove zaposlene kadrove, početak renoviranja sadržaja za putnike (renoviranje same poslovne zgrade, renoviranja čekaonice i biletarnica), predstavljaju samo stepenik u našim naporima da udovoljimo željama i potrebama naših putnika.

Izdvajamo autobuse marke Temsa, svi novijeg datuma proizvodnje i to:

Temsa Diamond sa 55 komercijalnih sedišta
Temsa Safari RD od 51 do 57 komercijalnih sedišta
Temsa Safari HD lux od 53 komercijalna sedišta
mini autobuse Temsa Prestije od 27 komercijalnih sedišta.
U autobusima je obezbeđen maksimalan komfor:

svi su autobusi klimatizovani

nasloni za obaranje

audio-video oprema

velika preglednost

EKO 4 motori

autobusi bele boje